SK    CZ    DE    GB   
DomovO projektePartneriPilotný kurzNovinkyKontakt
Terms and Conditions

PodmienkyVstupom na webové stránky NLC potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ich použitia, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi, ktoré sa môžu vzťahovať na túto webovú stránku (autorský zákon a pod.).

Prevádzkovateľom web stránok http://www.nlcsk.sk je spoločnosť NLC. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať webovú stránku.

Informácie vyskytujúce sa na web stránkach môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a majú len informačný charakter. Spoločnosť NLC nezodpovedá za ich presnosť. Použitie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Informácie na webovej stránke obsahujú informácie týkajúce sa autorských práv a preto je nutné tieto práva dodržiavať.

Spoločnosť NLC si neželá prijímať cez webovú stránku žiadnu nevyžiadanú poštu, elektronický spam a dôverné, či inak chránené informácie.

Spoločnosť NLC nezodpovedá za dostupnosť, funkčnosť a pravdivosť informácií nachádzajúcich sa na webových stránkach odkazovaných z týchto webových stránok.