SK    CZ    DE    GB   
DomovO projektePartneriPilotný kurzNovinkyKontakt
Projekt TraInForEducation
Prenos inovačných učebných metód v lesníckom vzdelávaní

l1Všeobecná úroveň zapojenia informačno-komunikačných technológií v ostatných rokoch výrazne vzrástla. Napriek tomu, lesnícke vzdelávanie na Slovensku stále používa tradičné didaktické prístupy ako teoretická výučba v škole, resp. bloky prednášok, viac alebo menej kombinované s praktickými ukážkami a výučbou v teréne. Spolieha sa na tradičné učebné nástroje ako tlačené publikácie a pod. Takýto vzdelávací systém už dnes nedokáže poskytovať očakávané výsledky. Preto si lesnícke vzdelávanie na Slovensku potrebuje osvojiť moderné didaktické prístupy a inovatívne učebné metódy schopné zaujať študujúcich a zabezpečiť flexibilné vzdelávanie pre efektívny transfer poznatkov.

l2Hlavný cieľ projektu je transferovať skúsenosti vo využívaní “blended learning” (kombinujúcom on-line štúdium s prezenčným vzdelávaním) do lesníckeho vzdelávania na Slovensku a v Českej republike.

Hlavným výsledkom projektu bude:

Trvanie projektu: 22 mesiacov
Začiatok projektu: december 2008
Číslo projektu: 2008-1-SK1-LEO05-00222
Číslo zmluvy: LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100564

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach portálu projektov a produktov programu Leonardo da Vinci - ADAM

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Za obsah produktov zodpovedá výlučne autor; Európska komisia ani Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.