SK    CZ    DE    GB   
DomovO projektePartneriPilotný kurzNovinkyKontakt
Projekt TraInForEducation
Přenos inovačních učebních metod lesnického vzdělávání

l1Všeobecná úroveň zapojení informačně-komunikačních technologií v minulých letech výrazně vzrostla. Napříč tomu, lesnické vzdělávání na Slovensku stále používá tradiční didaktické přístupy jako je teoretická výuka ve škole, resp. bloky přednášek, více či méně kombinované s praktickými ukázkami a výukou v terénu. Spoléhá se na tradiční učební pomůcky jako tištěné publikace apod. Takovýto vzdělávací systém už dnes nedokáže poskytovat očekávané výsledky. Proto si lesnické vzdělávání na Slovensku potřebuje osvojit moderní didaktické přístupy a inovační učební metody schopné zaujmout studenty a zabezpečit flexibilní vzdělávání pro efektivní transfer poznatků.

l2Hlavním cílem projektu je transferovat zkušenosti ve využívání „blended learning“ (kombinujícím on-line studium s prezenčním vzděláváním) do lesnického vzdělávání na Slovensku a v České republice.

Hlavním výsledkem projektu bude:

Trvání projektu: 22 měsíců
Začátek projektu: prosinec 2008
Číslo projektu: 2008-1-SK1-LEO05-00222
Číslo smlouvy: LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100564

Více informací o projektu naleznete na stránkách portálu projektů a produktů programu Leonardo da Vinci – ADAM

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah produktů zodpovídá výlučně autor; Evropská komise ani Národní agentura Programu celoživotního vzdělávání nenesou zodpovědnost za použití těchto informací.